natuur cultuur.nl

Zoeken

in alle tijdschriften

OVER DEZE SITE

Deze site is een overkoepelend portaal waarmee gelijktijdig in natuurtijdschriften.nl en cultuurtijdschriften.nl kan worden gezocht naar artikelen gepubliceerd in een groot aantal Nederlandse natuur- en cultuurhistorische tijdschriften. Natuurcultuur.nl is een gezamenlijk initiatief van Naturalis Biodiversity Center en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Concept: Naturalis Biodiversity Center
Vormgeving: Richard Osseweyer
Technische realisering: DPC

Wilt u ook uw tijdschrift publiceren op één van de twee bovengenoemde sites en tevens doorzoekbaar maken via natuurcultuur.nl? Neem dan contact op met één van de onderstaande redacties:

Voor tijdschriften over Nederlandse biodiversiteit en geodiversiteit: bibliotheek@naturalis.nl.
Voor tijdschriften over Nederlandse bouwkunst, heemkunde, archeologie en cultureel erfgoed: bibliotheek@cultureelerfgoed.nl

Rechten artikelen

De auteursrechten liggen bij de publicerende organisatie. Voor de voorwaarden voor het gebruik van (delen van) artikelen dient u in contact te treden met de redactie van de publicerende organisatie. Als u een auteur bent en u hebt bezwaar tegen publicatie van uw artikel via deze site, kunt u zich tot de redactie van de publicerende organisatie wenden.

Disclaimer

De samenstellers besteden uiterste zorg aan het op natuurcultuur.nl weergeven van juiste informatie. De samenstellers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de internetsite natuurcultuur.nl. Natuurcultuur.nl is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de geplaatste artikelen en heeft geen auteursrechten op de artikelen. Voor inhoudelijke en auteursrechtelijke vragen, opmerkingen en klachten over de artikelen kunt u zich wenden tot de redactie van het betreffende tijdschrift.

Deelnemers

U vindt hier uitgaven van de volgende verenigingen, in willekeurige volgorde:

RECENT TOEGEVOEGD