natuur cultuur.nl

1 item gevonden

Huismus in trefwoord [verwijder]

Noordse Stern in trefwoord [verwijder]

Tijdschrift
De Grauwe Gors (1)
Auteur
Dijk, Klaas van (1)
Trefwoord
Aalscholver (1)
Blauwborst (1)
Bonte Strandloper (1)
Casarca (1)
Goudplevier (1)
Griel (1)
Heggemus (1)
Huismus [verwijder]
Kaalkopibis (1)
Kleine Mantelmeeuw (1)
Knobbelzwaan (1)
Kokmeeuw (1)
Kuifaalscholver (1)
Noordse Stern [verwijder]
Slechtvalk (1)
Spreeuw (1)
Strandplevier (1)
Tjiftjaf (1)
Tuinfluiter (1)
Tureluur (1)
Visdief (1)
Waterspreeuw (1)
Winterkoning (1)
Witbuikrotgans (1)
Zanglijster (1)
Zwarte Mees (1)
Zwarte Zwaan (1)
Zwartkopmeeuw (1)
ringonderzoek (1)
terugmeldingen (1)
Jaar
2015 (1)
Nummer
1 (1)
1 cover

Geringde vogels in Groningen, aflevering 23

Klaas van Dijk in: De Grauwe Gors, vol 42 (2015) nr. 1 p. 70-83