portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

LAATSTE ARTIKEL

H.B.M. Tomassen; L. van Tweel-Groot & A.J.P. Smolders. vol 115 (2014) nr. 1 p. 2-7

Vernattingsmaatregelen in het Wierdense Veld: van experiment naar praktijk

Cruciaal voor het herstel van hoogvenen is de vorming van een deels uit levend veenmos bestaande toplaag van het hoogveen (acrotelm) die de effecten van waterstandsschommelingen kan opvangen. De vraag is of door vernatting in verdroogde hoogveenrestanten zich inderdaad een nieuwe acrotelm kan ontwikkelen en op welke termijn. Om hier inzicht in te krijgen zijn verdroogde plaggen uit het Natura 2000-gebied Wierdense Veld experimenteel vernat. De resultaten hiervan geven inzicht in de potentie van het Wierdense Veld, waar recentelijk hydrologische maatregelen zijn genomen om hoogveenvorming te stimuleren.

TIJDSCHRIFTEN

Archief 'De Levende Natuur'Geavanceerd zoeken binnen 'De Levende Natuur'