portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

Beknopt verslag van de lotgevallen der Vereniging in de jaren 1944 en 1945, uitgebracht op de Uitgestelde Herdenkings-Vergadering te Amsterdam op Zondag 28 October 1945, door de eerste Secretaris