portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

GEOCOMmunicatie 14 over een vroeg begin van de Pleistocene(?) ijstijden, het klimaat in het laatste interglaciaal, overwinteren tijdens 'sneeuwbal aarde', en de waarde van klimaatmodellen: ijselijke verhalen